Satiterapie je integrativní psychoterapie, vedoucí k všímavému, uvědomělému prožívání, které je zakotveno v tělesné skutečnosti. Na této bázi potom pacient sám přichází k poznání, které léčí, získává vhled do jader své patologie a odkrývá své sanační možnosti.
V termínu 19. a 20. 10. 2013 se v Brně uskuteční kurz - Intuice. [ více ]
V nakladatelství Portál vyšla kniha Karla Hájka "Práce s emocemi pro pomáhající profese - tělesně zakotvené prožívání" Více informací o knize zde.
Karel Hájek: Práce s emocemi pro pomáhající profese

Focusing I.

Tělesně zakotvené prožívání

Tělesně zakotvené prožívání je léčivý proces, v němž dokážeme odhalit významy svého prožívání za pomoci moudrosti těla. Focusing je technika, která umožňuje rozvinout tělesně zakotvené prožívání. Během nácviku focusingu se objevují ohniska prožívání na tělesné úrovni a postupně se získává dovednost zachycovat jejich význam ve smysluplných slovech. Dobře nacvičený focusing pomáhá porozumět tomu nevědomému, co ovlivňuje naše rozhodování a jednání. Jeho pomocí si dovedeme ošetřit nepříjemné situace, nad nimiž bychom se rozčilovali, které bychom si vyčítali.

Lidem v pomáhajících profesích navíc umožňuje zpřesňovat empatické porozumění. Je základem pro zvládání vlastních emocí i emocí u svých klientů, pacientů, studentů a žáků.

Kurs zprostředkuje ucelenou metodu v rámci satiterapeutického čtvera zakotvení. Obsahuje teoretické základy i praktický výcvik a je předpokladem pro vstup do výcvikové satiterapeutické komunity.

Kurz obsahuje 16 hodin výcviku a 4 hodin výuky.

Kontakt na organizátora a přihlášky:
PhDr. Ing. Karel Hájek, focusing@karelhajek.org, tel.: +420776 590 936