Satiterapie je integrativní psychoterapie, vedoucí k všímavému, uvědomělému prožívání, které je zakotveno v tělesné skutečnosti. Na této bázi potom pacient sám přichází k poznání, které léčí, získává vhled do jader své patologie a odkrývá své sanační možnosti.
V termínu 19. a 20. 10. 2013 se v Brně uskuteční kurz - Intuice. [ více ]
V nakladatelství Albert vyšla kniha Mirka Frýby "Psychologie zvládání života - aplikace metody abhidhamma". Více informací o knize zde.
Mirko Frýba

O satiterapii:

01  Co je satiterapie?

02  Základní principy

03  Satiterapeutické postupy

04  Všímavost

05  Satiterapie a meditace všímavosti a vhledu

06  Ukázkové kazuistiky a techniky

Kontakty:

Atelier Satiterapie, Lužánecká 4A, 602 00 Brno
tel.: 773 698 081, email: kurzy@satiterapie.czSpřátelené webové stránky:

01  www.psychoterapie-brno.cz

02  www.psycholog-hytych.cz

03  www.karelhajek.org

04  www.cestazkruhu.cz

05  Psychoterapeutické centrum Lávka

Weby partnerů:

01  www.hledajici.cz

Co je to satiterapie?

Satiterapie je léčba všímáním si skutečně probíhajících procesů prožívání (experiencing), které se vyskytují mimo dosah slov.

Všímavost (sati v jazyce páli; mindfulness anglicky) je tedy v satiterapii tím nejdůležitějším klíčovým pojmem. Satiterapie se zakládá na respektu pro vše živé (ahimsa) a eticky dovedné pomoci (kusala) dosáhnout terapeutické cíle definované samotným klientem ve smyslu na osobu zaměřeného přístupu (C. R. Rogers). Je to psychoterapie integrující za tímto účelem techniky psychodramatu (J. L. Moreno), pohybového a výtvarného vyjadřování (acting-out), jakož i satidramatu a buddhistické meditace satipatthána-vipassaná pro zvnitřňování (acting-in) a získávání osvobozujícího vhledu (insight) do životně důležitých souvislostí.

Výuka satiterapeutů vychází jednak z pojmosloví moderní západní psychologie všímavosti (viz Germer, Siegel, Fulton, 2005; Didonna, 2008 ), jednak používá jako teoretickou základnu v Asii vyvinutý systém psychologie a etiky známý jako abhidhamma (Frýba 2008). Výcvik většiny praktických dovedností a technik satiterapie je odvozen z abhidhammy. Takže formát satiterapie zahrnuje teoretické vědění a praktické terapeutické dovednosti ze západních i asijských zdrojů.

Dvě věci jsou v satiterapii jedinečné:

První z nich je užití etiky jako principu vysvětlujícího utrpení a jako základního paradigmatu dovedného zvládání.

Druhou je praktický princip postupů dovedného nastavení a odstranění podmínek (vatta-pativatta) způsobem, který umožňuje vzpouru skutečnosti (dhamma-uddhacca) proti patogenním klamným názorům (ditthi). Tato dvě paradigmata satiterapie jsou odvozena z abhidhammy a nevyskytují se v žádné jiné psychoterapii, vyvinuté v naší západní euro-americké kultuře.