Satiterapie je integrativní psychoterapie, vedoucí k všímavému, uvědomělému prožívání, které je zakotveno v tělesné skutečnosti. Na této bázi potom pacient sám přichází k poznání, které léčí, získává vhled do jader své patologie a odkrývá své sanační možnosti.
V termínu na jaře 2014 se v Brně uskuteční kurz - Tělesně zakotvené prožívání - Focusing I.. Šance pro zájemce o vstup do individuálního výcviku [ více ]
Chceme Vás upozornit na knihu Karla Hájka "Tělesně zakotvené prožívání". Tato kniha uvádí výzkum zpracovávající výpovědi účastníků kursu Focusing I. Více informací o knize zde.
Mirko Frýba: Buddhova meditace všímavosti a vhledu

Aktuálně vypsaný výcvik:

Individuální výcvik v satiterapii

Aktuálně vypsané termíny odborných kurzů:

Focusing I (tělesně zakotvené prožívání)

  • Termín 9. 10. 2015 (13:00 hod) – 11. 10. 2015 (12:30 hod), Místo: Brno

Tělesně zakotvené prožívání je léčivý proces, v němž dokážeme odhalit významy svého prožívání za pomoci moudrosti těla. Focusing je technika, která umožňuje rozvinout tělesně zakotvené prožívání.

Intuice

  • Termín 7. 11. 2015 (9:30 hod.) – 8. 11. 2015 (16:00 hod.), Místo: Brno

Tajemná, těžko uchopitelná, subtilní, nevysvětlitelná, záhadná – taková může být intuice pro toho, kdo zapomněl. Pro toho, kdo je s ní v kontaktu a dovede ji rozvíjet, intuice znamená zdroj štěstí a úspěchu, moudrost při řešení problémů, rozvoj kreativních nápadů, odhad budoucích trendů, správná rozhodnutí, výhodné smlouvy, spolehliví partneři.