Satiterapie je integrativní psychoterapie, vedoucí k všímavému, uvědomělému prožívání, které je zakotveno v tělesné skutečnosti. Na této bázi potom pacient sám přichází k poznání, které léčí, získává vhled do jader své patologie a odkrývá své sanační možnosti.
V termínu 19. a 20. 10. 2013 se v Brně uskuteční kurz - Intuice. [ více ]
V nakladatelství Albert vyšla kniha Mirka Frýby "Psychologie zvládání života - aplikace metody abhidhamma". Více informací o knize zde.
Mirko Frýba

Individuální výcvik v satiterapii u PhDr. ing. Karla Hájka, Ph.D.

Požadavky na přijetí:

    Dovednost focusingu – jak vlastní zkušenost tak vedení zkladní instrukce (absolvování kurzu podmínkou).

Průběh:

    Obsahová náplň jednotlivých setkání výcviku je závislá na pokročilosti frekventanta v satiterapii (zda má absolvovaný jen kurz focusingu nebo i jiné kurzy, zda již absolvoval komunitu). Náplň výcviku na konkrétní období respektuje aktuální potřeby frekventanta a je stvrzena domluvou. Standardní nabídka výcvikových témat kopíruje následnost témat výcvikové komunity. Výcvik spočívá v osobní zkušenosti s terapeutickým procesem, nácviku konkrétních terapeutických dovedností a získání teoretických vědomostí. Spolupráce probíhá dvěmi způsoby – v přímém kontaktu a samostudiem.
    Každý ročník obsahuje minimálně: 60 hodin v přímém kontaktu a podobný počet hodin samostudia. Každý ročník je zakončen kolokviem. Pro obdržení Diplomu satiterapeuta je nutné absolvovat minimálně tři ročníky, absolvovat meditační kurz, odevzdat práci o technice a kasuistiku, složit závěrečnou zkoušku před komisí.

Cena:

    60 minut přímého kontaktu 750 Kč, složení kolokvia 1000,- Kč, závěrečná zkouška 2000,- Kč.

Kontakt:

    PhDr. ing. Karel Hájek, Ph.D. tel. 776590936, email: satiterapie@karelhajek.org