Satiterapie je integrativní psychoterapie, vedoucí k všímavému, uvědomělému prožívání, které je zakotveno v tělesné skutečnosti. Na této bázi potom pacient sám přichází k poznání, které léčí, získává vhled do jader své patologie a odkrývá své sanační možnosti.
V termínu na jaře 2014 se v Brně uskuteční kurz - Tělesně zakotvené prožívání - Focusing I.. Šance pro zájemce o vstup do individuálního výcviku [ více ]
Chceme Vás upozornit na knihu Karla Hájka "Tělesně zakotvené prožívání". Tato kniha uvádí výzkum zpracovávající výpovědi účastníků kursu Focusing I. Více informací o knize zde.
Mirko Frýba: Buddhova meditace všímavosti a vhledu

Tříletý komunitní výcvik v satiterapii

Tříletý komunitní výcvik obsahuje:

  • práci na sobě (sebezkušenost), jež je nesena prací ve skupině (principem basic encounter Rogers 1997) v rámci jasně definovaného terapeuticky strukturovaného chráněného prostoru
  • teoretické vzdělání, které je završeno dvěmi závěrečnými pracemi, z nichž se jedna je kasuistika, druhá je práce o terapeutické technice
  • diagnostika (v satiterapii se rozlišuje 7 druhů diagnostiky: nosologická, problémová, pragmatická diagnóza, průzkum psychotopu, satiterapeutická diagnóza osoby; diagnóza vztahových dispozic pro jednání v dyádě a skupině, sociometrická diagnóza realizovaných vztahů konkrétní skupiny)
  • nácvik terapeutických dovedností
  • nácvik supervize a kasuistické zpracování jednoho případu který je základem pro organizování navazující supervize a intervize po skončení výcviku.

V každém roce jsou tři prodloužené víkendy a jedno týdenní soustředění. Spolu s přípravnými kurzy je souhrn minimálního počtu 900 hodin :

  • 200 hodin výuky
  • 679 hodin výcviku
  • 21 hodin nácviku supervize

Složením KOLOKVIA dostává účastník právo na postup do dalšího ročníku. V případě neúspěchu má možnost dvou opravných termínů, nevyužije-li jich je požádán, aby výcvik přerušil.

Po ukončení tříletého výcviku je nutno pro získání závěrečného diplomu satiterapeuta absolvování ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY před komisí složenou alespoň ze tří výcvikových satiterapeutů.