Satiterapie je integrativní psychoterapie, vedoucí k všímavému, uvědomělému prožívání, které je zakotveno v tělesné skutečnosti. Na této bázi potom pacient sám přichází k poznání, které léčí, získává vhled do jader své patologie a odkrývá své sanační možnosti.
V termínu na jaře 2014 se v Brně uskuteční kurz - Tělesně zakotvené prožívání - Focusing I.. Šance pro zájemce o vstup do individuálního výcviku [ více ]
Chceme Vás upozornit na knihu Karla Hájka "Tělesně zakotvené prožívání". Tato kniha uvádí výzkum zpracovávající výpovědi účastníků kursu Focusing I. Více informací o knize zde.
Mirko Frýba: Buddhova meditace všímavosti a vhledu

Úvod do satiterapie

Sati na vlastní kůži

Satiterapie je léčba všímavostí, která vychází z tělesně prožívané skutečnosti. Pálijský výraz sati označuje schopnost naší mysli neselektivně zaznamenávat probíhající děje v přítomnosti. Rozvinutí sati zajišťuje dokonalý přehled o situaci, rozšiřuje naši možnost rozhodo-vat se a jednat účinně. Zlepšuje zvládání života a přináší do něho více radosti a štěstí.

Aby vaše všímavost rostla, jsou v kurzu nabízeny: konkretizace prožitků technikami psychodramatu, práce s výtvarnými médii, pohybovým vyjadřováním apod. Kurz obsahuje teoretické základy satiterapie, úvodní instrukce k meditaci všímavosti a vhledu, kultivaci schopností empatie a analytického vhledu.

V průběhu kurzu se setkáte se sebou samými a s tím, co vás přesahuje. Zmapujete svou životní cestu, získáte přístup k okolním světům a k jejich energii. Uskutečníte výlet do vlastních snů. Prožijete den hrůzy. Pozvete rodiče na kobereček. Podniknete psychojumping v rytmu srdce.

Kurz je ucelenou prezentací psychoterapeutického přístupu satiterapie. Je předpokladem pro vstup do výcvikové satiterapeutické komunity.

Kurz obsahuje 45 hodin výcviku a 15 hodin výuky , maximální počet účastníků 26.

  • Termín: není aktuální
  •  

    [ zpět ]