Satiterapie je integrativní psychoterapie, vedoucí k všímavému, uvědomělému prožívání, které je zakotveno v tělesné skutečnosti. Na této bázi potom pacient sám přichází k poznání, které léčí, získává vhled do jader své patologie a odkrývá své sanační možnosti.
V termínu 19. a 20. 10. 2013 se v Brně uskuteční kurz - Intuice. [ více ]
V nakladatelství Albert vyšla kniha Mirka Frýby "Psychologie zvládání života - aplikace metody abhidhamma". Více informací o knize zde.
Mirko Frýba

Naši lektoři

Karel Hájek

Karel HájekVedení výcviku satiterapeutů po Frýbově odchodu na Srí Lanku převzal Karel Hájek, narozený roku 1966 v Sušici. Vystudoval nejprve elektrotechniku a pak psychologii na Univerzitě Karlově, kde roku 2001 získal doktorát filozofie. Po školení v různých metodách psychoterapie se od roku 1991 intenzivně věnoval meditaci satipatthána-vipassaná a výcviku v satiterapii.

Jako výcvikový satiterapeut Atelieru satiterapie začal působit v roce 1994 a zároveň pracoval jako manželský poradce a psychoterapeut v Praze. Od roku 1995 přednášel na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde je zodpovědný za výuku lékařské psychologie a psychoterapie.

V roce 2008 se přestěhoval na Moravu, kde má svou privátní praxi v Brně-Židenicích.

Helena Hájková

Helena HájkováVystudovala lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor všeobecné lékařství. Promovala v roce 1994 . V roce 1999 získala funkční specializaci v systematické psychoterapii, v roce 2000 druhou atestaci z oboru psychiatrie.V roce 2001 obdržela licenci pro výkon samostatné praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a poskytování poradenských služeb v oboru psychiatrie. Pracovala 2 roky na oddělení skupinové psychoterapie v PL Kroměříž, 6 let v Denním sanatoriu Horní Palata v Praze.

Od roku 2008 působí jako soukromý psychiatr a psychoterapeut v Brně. Poskytuje supervizi v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a psychoterapie.

Lektorka dvou výcvikových komunit a řady kratších kurzů.

 

Tomáš Nagy

Tomáš NagyVýcvikový satiterapeut Tomáš Nagy. Výcvik v Satiterapii ukončil v roce 1996. V roce 1997 ukončil studium psychologie na UK. Praxe meditace satipatthána-vipassaná ho zavedla v roce 2000 do Anglie, kde v Amaravati Buddhist Monastery strávil třičtvrtě roku.

Jako psycholog pracoval v dětské psychiatrické léčebně v Opařanech. Nyní působí jako psycholog AČR. Když nepracuje hraje si se svým malým synem, cvičí či-kung nebo vaří, když neleží a nečte.

Satiterapeutické principy jsou pro něj nejen předmětem tréninku druhých ale neustálým podnětem a výzvou i ve vlastním životě.

Michal Horák

Vyučil se tesařem a vystudoval religionistiku, etnologii a později sociální práci. Klíčové pro jeho nejen profesní směřování bylo setkání s Mirko Frýbou, v roce 1994 a jeho psychologií zvládání života na Masarykově univerzitě v Brně. Deset let byl jeho blízkým spolupracovníkem a pod jeho vedením začal studovat satiterapii, meditaci, jazyk páli u nás a později na Srí Lance.

Od počátku své profesní dráhy se pohybuje v oblasti pomáhajících profesí a sociálních služeb. Působil mimo jiné jako pracovník linky důvěry, vedoucí chráněného bydlení, psychoterapeut. Absolvoval dlouhodobé psychoterapeutické výcviky v satiterapii, v pesso boyden psychomotorické psychoterapii a základní výcvik v procesové práci Arnolda Mindella. Prošel také výcvikem v mediaci a výcvikem v supervizi. Od roku 2000 působí také jako lektor a ve spolupráci s Danielem Kauckým rozvíjí a učí jejich metodu SATO zaměřenou na zvládání agrese a obtížných situací v mezilidské komunikaci.

V současnosti působí především jako supervizor a psychoterapeut a na tato témata publikuje. Je autorem knihy Supervize – příručka pro uživatele.

Michal Mynář

V roce 2002 ukončil studium na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity. V roce 2008 dokončil čtyřletý dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v satiterapii. V současnosit provozuje soukromou terapeutickou praxi v Brně.

V poradenské oblasti se věnuje práci s manželskou a partnerskou problematikou, individuálnímu poradenství, podporě v oblasti osobního růstu a rozvoje klienta i podporě v obtížných životních situacích.

V oblasti muzikoterapeutické se zaměřuje především na rozvoj komunikačních dovedností – aktivního naslouchání a volného vyjadřování.