Satiterapie je integrativní psychoterapie, vedoucí k všímavému, uvědomělému prožívání, které je zakotveno v tělesné skutečnosti. Na této bázi potom pacient sám přichází k poznání, které léčí, získává vhled do jader své patologie a odkrývá své sanační možnosti.
V termínu na jaře 2014 se v Brně uskuteční kurz - Tělesně zakotvené prožívání - Focusing I.. Šance pro zájemce o vstup do individuálního výcviku [ více ]
V nakladatelství Portál vyšla kniha Karla Hájka "Práce s emocemi pro pomáhající profese - tělesně zakotvené prožívání" Více informací o knize zde.
Karel Hájek: Práce s emocemi pro pomáhající profese

Focusing II.

Interpersonální kotvení

Kdo byl na kursu Tělesně zakotvené prožívání – Focusing I. je připraven využít dovednosti sebepoznání přímo v kontaktu s druhými lidmi. Ať je to při rozhovoru v práci nebo doma, osoba, která dokáže jednat ze zakotvení ve vlastní tělesné skutečnosti může rozpoznávat fokus prožívání i ve sdílené interpersonální skutečnosti.

V pokračovacím kurzu si začneme všímat interpersonálního ohniska, které obsahuje významy sdílené. Porozumíme tak základním principům, na nichž se zakládají naše vztahy.

Interpersonálním ohniskem může být významový průnik vyřčeného v rozhovoru, jakékoliv sledované chování, ale i vzájemný tělesný dotyk např. při podání ruky, polibku nebo při sexuálním aktu. Interpersonální ohnisko zahrnuje, co děláme dohromady při společné akci, aniž bychom se dotýkali: jedeme na kolech spolu, společně vaříme, večeříme, díváme se na TV, jdeme do kina, pijeme pivo, kouříme cigarety. Takové interpersonální ohnisko nese sdílený význam, který je spoluprožívaný.

Kurz nabízí množství interpersonálních tréninkových situací na různých úrovních mezilidského setkávání. Dovednosti z kurzu jdou velice dobře využít nejen v osobním životě, ale především v pomáhající profesi v komunikaci s klientem, v mediaci, při vedení skupin a týmů.

Určeno pouze absolventům kurzu Tělesně zakotvené prožívání - Focusing I.

Kurz obsahuje 16 hodin výcviku a 4 hodiny výuky

Kontakt na organizátora a přihlášky:

PhDr. Ing. Karel Hájek, focusing@karelhajek.org, tel.: +420776 590 936